Манастирски комплекс

 Община Поморие

Местоположение: гр.Поморие

Разгъната застроена площ: ...м²